Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

 
Ustawa - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 
Obowiązujące akty prawne dotyczące oświaty

Obowiązujące akty prawne dotyczące oświaty - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
Projekty aktów prawnych dotyczące oświaty

Projekty aktów prawnych dotyczące oświaty - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


Baza aktów prawnych   

1. Rządowe Centrum Legislacji   

2. Internetowy System Aktów Prawnych